Curriculum Vitae


Türkçe

   Erdoğan Başol 1936 yılında İstanbulda doğdu. İlk karikatürleri 1952 yılında Karakedi ve Hafta dergilerinde yayınlandı.
O tarihten günümüze kadar yurt içindeki ve dışındaki değişik yayın organlarında karikatürleri sürekli olarak yayınlandı.1975 yılında dört karikatürcü arkadaşı ile (Birleşik Karikatürcüler Gurubu) nu kurdu ve bu gurupla 1975 ve 1978 yıllarında iki sergiye katıldı.
  İtalya (Tolentino), Polonya (Varşova), Bulgaristan (Gabrovo) dünya karikatür müzelerine sürekli segilenmek üzere birer karikarürü kabul edildi. Polonya, Hırvatistan ve Türkiyede bireysel sergiler açtı.

   – Marostica, Tolentino, Vercelli, Fano (İTALYA)
   – Teajon (KORE)
   – Gabrovo (BULGARİSTAN)
   – Haifa (İSRAİL)
   – Sokobanja (YOGOSLAVYA)
   – Harbour (AVUSTURALYA)
   – Carlsbad (AMERİKA.)
    – Chaine (ÇİN)
    – Taipei (TAYVAN)
    – Pıracicaba (BREZİLYA)
    – Porto Alegre (BREZİLYA)
    – Tahran (İRAN)
    – Seol (KORE)
    – Sofia (BULGARİSTAN)
    – Shanghai (ÇİN)
    – Syria (SURİYE)

  Uluslararası karikatür yarışmalarında çeşitli dallarda ödüller aldı. 1984 yılında (Karmakarışık), 2001 yılında (Kelamsız) adlı iki karikatür albümü yayınlandı.1989 yılında Türkiye Başbakanlık Basın yayın Enformasyon Müdürlüğünce (Türk Karika-türüne otuz yılı aşkın hizmet plaketi ile) onurlandırıldı.
   Akşam, Güneş, Cumhuriyet, Barometre, Global gazetelerinde günlük siyasi karika-türler çizdi.
   1995 yılında (Türkiye Karikatürcüler Derneği) başkanlığına seçilerek bir dönem bu görevde bulundu.
   1975 – 1997 ve 1999 yıllarında Uluslararası Nasrettin Hoca Karikatür yarışması jurisinde görev aldı.
   Erdoğan Başol halen karikatür çalışma- larını serbest olarak sürdürmektedir.
    Erdoğan Başol evli ve iki çocuk babasıdır.

 English
   Erdoğan Başol he was born in Istanbul in 1936. His first cartoons appeared in local magazines namely Karakedi (Blackcat) and Hafta (Week) in 1952. Since then his cartoons have been published in local and forelgn press.
   He took part with his four friends in forming the group called United Cartoonist in 1975.
   He also participated in two private exhibi- tions with the group in 1975 and 1978.
   One of his cartoons were selected for exhi-
tion permamently by the cartoon museums in Italy (Tolentino), Poland (Warsaw), and Bulgaria (Gabrovo) and also opened private exhibitions in Poland, Croatia and Turkey.
    He vas various prizes in different categories
in the following internetional cartoon contest.

   – Marostica, Tolentino, Vercelli, Fano (ITALY)
   – Teajon (KOREA)
   – Gabrovo (BULGARIA)
   – Haifa (ISRAEL)
   – Sokobanja (YOGOSLAVIA)
   – Harbour (AVUSTURALIA)
   – Carlsbad (U.S.A.)
    – Chaine (CHİNESE)
    – Taipei  (TAIWAN)
    – Pıracicaba (BRASIL)
    – Porto Alegre (BRASIL)
    – Tehran (IRAN)
    – Seoul (KOREA)
    – Sofia (BULGARIA)
    – Shanghai (CHİNESE)
    – Syria (SYRIA)

   He got two cartoon albums named (Karma- karışık) and (Kelamsız) collection of his cartoons they were published in 1984 and 2001
   He was honoured with a prize by the Asso-
ciation of Press Information headed by the prime Ministry of Turkey. For his endless contributions to the development of the art of cartoon in Turkey over the last 30 years.
   Until recenty his cartoons on political issues were published in daily newspapers namely Akşam, Güneş, Cumhuriyet, Barometre, and Global.
   He was also elected as a jury member for the Contest of Nasrettin Hodja held in 1975, 1997 and 1999.
   He was elected as the chairman to the Association of Turkish Cartoonists for one year in 1995.
   His studies as a free cartoonist have been in continuous progress so far.
     He was married and two children.

v